»حدیث روز:
به ما گروه انبيا دستور داده شده است كه با مردم به فراخور فهم و خردشان سخن بگوييم.

Image Slider

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

Show Arrows Always

[/vc_column_text][us_image_slider ids=”5790,5731,5741″ autoplay=”1″ autoplay_period=”3″ img_size=”medium” img_fit=”cover”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

Show Arrows on Hover

[/vc_column_text][us_image_slider ids=”5790,5731,5741″ arrows=”hover” autoplay=”1″ autoplay_period=”3″ img_size=”medium” img_fit=”cover”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

Hide Arrows

[/vc_column_text][us_image_slider ids=”5790,5731,5741″ arrows=”hide” autoplay=”1″ autoplay_period=”3″ img_size=”medium” img_fit=”cover”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator size=”large”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

Dots Navigation

[/vc_column_text][us_image_slider ids=”5790,5731,5741″ arrows=”hover” nav=”dots” autoplay=”1″ autoplay_period=”3″ img_size=”us_600_0″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

Thumbs Navigation

[/vc_column_text][us_image_slider ids=”5790,5731,5741″ arrows=”hover” nav=”thumbs” autoplay=”1″ fullscreen=”1″ autoplay_period=”3″ img_size=”us_600_0″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator size=”large”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

Slide Transition

[/vc_column_text][us_image_slider ids=”5790,5731,5741″ arrows=”hover” img_size=”us_600_0″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

Fade Transition

[/vc_column_text][us_image_slider ids=”5790,5731,5741″ arrows=”hover” transition=”crossfade” img_size=”us_600_0″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator size=”large”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

Images Fit – Scaledown

[/vc_column_text][us_image_slider ids=”5790,5731,5741″ arrows=”hover” fullscreen=”1″ img_size=”medium”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

Images Fit – Contain

[/vc_column_text][us_image_slider ids=”5790,5731,5741″ arrows=”hover” fullscreen=”1″ img_size=”medium” img_fit=”contain”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

Images Fit – Cover

[/vc_column_text][us_image_slider ids=”5790,5731,5741″ arrows=”hover” fullscreen=”1″ img_size=”medium” img_fit=”cover”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]

قالب وردپرس